پروژه احداث و احد نمزدایی و فشارافزایی آغاجاری و پازنان و خطوط لوله مربوط به آن

Post Thumbnail

گروه هلدینگ پارس ارم اولین واحد بخش خصوصی است که با دانشگاه تهران قرارداد جامع همکاری بست. دکتر علی اکبر زنگنه رئیس هیات مدیره این گروه با اعلام این خبر گفت : این گروه در مفاد قرارداد منعقده متعهد شده است که دانشجویان فوق لیسانس و دکترا در صنعت غذا با بورسیه این هلدینگ به تحصیل ادامه دهند. وی افزود : گروه دارای 8/000 پرسنل می باشد که همگی در لیست بیمه قرار دارند. زنگنه تصریح کرد : طی دو ماه آینده هلدینگ پارس ارم در نظر دارد با 3 کارخانه بزرگ مرتبط با تولیدات این گروه قرار داد ببندد. لازم به ذکر است دکتر علی اکبر زنگنه به عنوان کارآفرین بزرگ در روز ملی صنعت و معدن، لوح و تندیس خود را دریافت نمود.