پروژه احداث و احد نمزدایی و فشارافزایی آغاجاری و پازنان و خطوط لوله مربوط به آن

Post Thumbnail
  • 7 شهریور 1396, 09:14

نمایشگاه صنعت میوه

شرکت کشت و صنعت پروان به عنوان حامی در نخستین نمایشگاه صنعت میوه کشور شرکت کرد. این نمایشگاه تخصصی برای نخستین بار در ایران از سی و یک مرداد تا سوم شهریور نود و شش در مرکز همایشها و نمایشگاه های هتل المپیک برگزار شد.

هدف از برگزاری نمایشگاه معرفی و شناخت ظرفیتهای موجود در زمینه های مدیریت مزرعه، مدیریت تولید و مدیریت عرضه محصولات کشاورزی بود.

وزارت جهاد کشاورزی با همت نظام صنفی کشاورزی ایران به برگزاری این نمایشگاه همت گمارد. بازدید کنندگان مختلفی از غرفه شرکت کشت و صنعت پروان دیدن کردند. برگزاری این نمایشگاه فرصت مناسبی برای  آشنایی بیشتر تولیدکنندگان نهاده های کشاورزی، تامین کنندگان و پخش کنندگان میوه و سبزیجات، با برنامه های آینده شرکت پروان بود.