پروژه احداث و احد نمزدایی و فشارافزایی آغاجاری و پازنان و خطوط لوله مربوط به آن

Post Thumbnail

این جلسه که هر ساله و به همت سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران برگزار می شود از تمامی صنعتگران نمونه تجلیل به عمل می آید که صنایع فلزی متکوپارس برای چندمین سال صاحب این عنوان و تندیس نمونه میگردد.