پروژه احداث و احد نمزدایی و فشارافزایی آغاجاری و پازنان و خطوط لوله مربوط به آن

Post Thumbnail

پروژه احداث و احد نمزدایی و فشارافزایی آغاجاری و پازنان و خطوط لوله مربوطه از پروژه های مهم عمرانی در استان خوزستان می باشد، شرکت بین المللی اساس گستر شرق اجرای عملیات خاکی این پروژه بزرگ به حجم 2935798متر مکعب را عهده دار بود.