پروژه احداث و احد نمزدایی و فشارافزایی آغاجاری و پازنان و خطوط لوله مربوط به آن

Post Thumbnail

بسم الله الرحمن الرحیم 
مجمع سالیانه گروه پارس ارم در تاریخ 1396/04/26 ، با حضور تمامی مدیران و معاونین در محل برگزاری دائمی جلسات گروه تشکیل شد . در این جلسه ضمن بیانات دکتر زنگنه ، مدیران جدید برنامه های خود را برای پیشبرد اهداف گروه ارائه نموده و با اهداف و تشکیلات گروه آشنا شدند .در پایان مراسم نیز از کارمندان و مدیران نمونه تقدیر به عمل آمد.